warmte opslag

Status:
Dit project is deels gestart met de warmte opslag die gebruikt wordt bij het windmolen project.

Achtergrond.
De warmte opslag bij het windmolen project maakt gebruik van water. Voordeel is dat water relatief goedkoop is. Nadeel is echter dat het volume bij toepassing van serieuze hoeveelheden energie erg groot wordt. Ook een nadeel is het feit dat er altijd warmte weglekt.
Meer energie in een kleiner volume

Dezelfde hoeveel energie maar in een kleiner volume
Er bestaan materialen die bij een bepaalde temperatuur een omslag ( fase verandering) ondergaan. Tijdens deze verandering blijft de temperatuur gelijk en wordt er energie door het materiaal opgenomen. Een mooi voorbeeld is kaarsvet dat bij ongeveer 30 graden Celsius een omslag heeft van vast naar vloeibaar.
Omgekeerd komt er warmte vrij als het materiaal gaat stollen.
Met kaarsvet kan een warmte opslag gebouwd worden die 4 a 5 keer kleiner is dan de opslag met water.

Opgeslagen warmte voor langere tijd bewaren. De warmte accu.
De kaarsvet opslag is kleiner dan de water opslag, maar nog steeds hebben we last van warmte lekkage. Zelfs bij een zeer goede isolatie treden er nog verliezen op.
Met bepaalde materialen is het mogelijk om een warmte accu te maken. Sommige zouten geven warmte af als ze vocht opnemen (denk aan het ontstopper middel dat warm wordt als het in de afvoer wordt gegooid).
Door het vochtige zout met te drogen kan er warmte worden opgeslagen. Goed afgesloten van de buitenlucht kan die warmte lang bewaard worden.

Doel van dit project
Praktisch onderzoek naar het gebruik van afvalstromen en goedkope materialen bij het bouwen van warmte opslag en warmte accu’s. Materialen kiezen en prototypes bouwen.
Labtesten uitvoeren. Mogelijkheid onderzoeken om de water opslag te vervangen door een compacter opslag van warmte.